Kami Sokong 5S


KETERANGAN LOGO

1. 5 huruf S telah di hubungkan satu sama lain membentuk mata gergaji putar yang sentiasa memberi hasil kerja yang optima,dan melambangkan kerjasama yang erat, kesungguhan dan iltizam anggota kumpulan tanpa membezakan status,pangkat dan kedudukan.

2. Arus dan bulatan dunia di dalam bingkai logo PKINK melambangkan PKINK juga sentiasa berubah mengikut arus perkembangan dunia,khususnya dari aspek amalan 5S yang telah diguna pakai diseluruh dunia.

3. Slogan ”Amalan Berkualiti Menjana Produktiviti” bermaksud amalan berkualiti 5S yang dilaksanakan boleh menjana kepada produtiviti Organisasi.

4. Sisih, Susun, Sapu, Seragam, dan Sentiasa Amal ialah slogan yang disusun dalam bentuk bulatan, melambangkan amalan tesebut mestilah sentiasa berterusan dan mengikut kitaran serta peraturan yang telah ditetapkan.

5. Logo PKINK diletakkan kiri kanan 5S Melambangkan kesungguhan dan komitmen PKINK yang berterusan didalam pengamalan 5S.

KETERANGAN WARNA

1. Maroon&Emas :Warna Korporat PKINK

2.Hijau :Berteraskan Islam,Suasana Segar dan Sihat

3.Biru :Semangat Berkerjasama dan kecerian

4.Kuning :Keharmonian Setiakawan dan Kesetiaan

Leave a Reply
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>