Profil Korporat

Syarikat SPP Development ditubuhkan pada 1974 dengan lesen Kontraktor Kelas A .  Selaras dengan penstrukturan semula Syarikat Kumpulan Kelkon pada 15 Mac 2007, aktiviti syarikat difokuskan kepada pemaju perumahan.

Visi kami adalah untuk menjadi syarikat yang terkemuka dalam perniagaan teras kami dan menyediakan perkhidmatan pelanggan yang berkualiti.